обсяг реалізації

обсяг реалізації
(продукції) sales; volume of sales; turnover

Українсько-англійський словник. Економіка, Фінанси, Банки, Инвестиції, Кредити. . 2003.

Поможем с написанием учебной работы

Look at other dictionaries:

  • місткість — кості, ж. 1) Властивість за знач. місткий. 2) Об єм чого небудь. •• Мі/сткість ри/нку можливий обсяг реалізації товарів на ринку, що визначається розмірами платоспроможного попиту …   Український тлумачний словник

  • оборот — у, ч. 1) Те саме, що оберт 1). 2) Повний повторюваний цикл у якомусь процесі; обіг. || Закінчений цикл операцій, здійснюваних засобами пересування, зв язаний з рухом туди й назад і з поверненням у вихідний пункт. •• Безготівко/вий оборо/т суми… …   Український тлумачний словник

  • ціна — I цін а и/, ж. 1) Вартість товару, виражена в грошових одиницях. || Плата, винагорода, грошове відшкодування за що небудь. •• Аукціо/нна ціна/ ціна, що складається під час реалізації товарів на аукціонах у процесі зміни початкової ціни,… …   Український тлумачний словник

  • кошторис — у, ч., бухг. 1) План передбачуваних витрат і надходжень матеріальних і грошових ресурсів, потрібних для нормальної діяльності підприємства, установи, організації. •• Кошто/рис бюдже/тної устано/ви основний документ, що визначає обсяг, цільове… …   Український тлумачний словник

  • валовий — I а/, е/. Не розділений на складові частини; загальний. •• Валова/ ви/ручка сумарна грошова виручка підприємства від реалізації вироблених товарів, робіт тощо. Валова/ проду/кція статистичний показник у грошах, який характеризує загальний обсяг… …   Український тлумачний словник

  • економічного ефекту показник — экономического эффекта показатель economic effect index *Nutzeffektskennziffer – перевищення вартісної оцінки результатів над вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів за весь строк здійснення заходу: де Eз t економічний ефект заходів науково… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • Помилки та норми — Помилковий слововжиток // Нормативний слововжиток // Примітка біля 400 творів у новому виді // близько (або майже) 400 творів у новому вигляді // 1. Сучасні довідкові джерела з культури укр. слова фіксують використання прийменника біля на… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

  • Великая Лепетиха — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей …   Википедия

  • біржовий — а/, е/. Прикм. до біржа 1). Біржовий крах. Біржовий бум. || Який здійснюється на біржі. •• Біржова/ інтерве/нція втручання держави, банків та великих підприємців в операції на фондових біржах з метою штучного впливу на курси цінних паперів.… …   Український тлумачний словник

  • програма — и, ж. 1) Наперед продуманий план якої небудь діяльності, роботи і т. ін. •• Екологі/чна програ/ма порядок контролю за станом довкілля. 2) Ідейний напрямок, політична платформа, якою керується яка небудь організація, партія, якесь товариство,… …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”